Kontrola Szczelności
Przeprowadzamy  zgodnie Rozporządzeniem nr 842/2006 obowiązki operatorów urządzeń oraz firm serwisowo- wykonawczych.
Kontrole szczelności, musi przeprowadzać wykwalifikowany personel posiadający certyfikat f - gazowy z częstotliwością w odniesieniu do napełnienia urządzenia
:
  od 3 do mniej niż 30 kg: kontrola raz na 12 miesięcy.
od 30 do mniej niż 300 kg: kontrola raz na 6 miesięcy;
od 300 kg: kontrola raz na 3 miesiące.

Zwoliński Chłodnictwo i Klimatyzacja Przemysław Zwoliński
Dzierżenin 91 -06-114 Pokrzywnica - Tel. 505 985 729
biuro@zwolinskiklima.pl