Ocena efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych i klimatyzacji  zainstalowanych w budynku o mocy chłodniczej powyżej 12 KW.
Ocena winna być wykonywania nie rzadziej niż raz na 5 lat. Protokół z badania umieszczony zostaje w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej
budynku na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.
Kontroli systemu klimatyzacji w budynku może dokonywać osoba, która jest wpisana do właściwego wykazu w centralnym rejestrze charakterystyki
energetycznej budynków.
Podstawą prawną obligującą właścicieli i zarządców obiektów do wykonywania kontroli systemów klimatyzacji w budynkach w zakresie "Oceny efektywności
energetycznej urządzeń chłodniczych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12kW" było do marca 2015 roku Prawo Budowlane (art. 62, ust. 1, pkt 6) Mając
na celu uściślenie procedur i zakresu kontroli systemów klimatyzacji w dniu 29 sierpnia 2014 roku powstała "Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków",
która z dniem 09.03.2015 roku stała się głównym i jedynym dokumentem określającym  sposób przeprowadzania tego typu czynności. Zagadnienie kontroli
systemów klimatyzacji związane z opracowywanie ocen efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych dotyczy wszystkich systemów klimatyzacji, które ze
względu na swoją funkcję można podzielić na dwie podstawowe grupy:
- klimatyzację komfortu (biura, sklepy, hale widowiskowo-sportowe, hotele, domy mieszkalne, szpitale itp.)
- klimatyzację technologiczną (obiekty przemysłowe, magazyny, chłodnie, muzea, serwerownie  itp.).Zwoliński Chłodnictwo i Klimatyzacja Przemysław Zwoliński
Dzierżenin 91 -06-114 Pokrzywnica - Tel. 505 985 729
biuro@zwolinskiklima.pl