Odzysk czynnika chłodniczego i utylizacja.
Odzyskujemy czynnik chłodniczy z urządzeń i przekazujemy do firm utylizujących. Dysponujemy odpowiednim sprzętem i wiedzą do przeprowadzania odzysków.
Przy odzysku czynnika współpracujemy z Fundacją Ochrony Klimatu Prozon dzięki czemu dostają Państwo odpowiednie dokumenty z utylizacji czynników
chłodniczych i urządzeń.

Zwoliński Chłodnictwo i Klimatyzacja Przemysław Zwoliński
Dzierżenin 91 -06-114 Pokrzywnica - Tel. 505 985 729
biuro@zwolinskiklima.pl