Przezbrajanie instalacji na ekologiczne czynniki
Przerabiamy i uruchamiamy instalacje aby mogły pracować na czynnikach ekologicznych o mniejszym potencjale GWP.

Zwoliński Chłodnictwo i Klimatyzacja Przemysław Zwoliński
Dzierżenin 91 -06-114 Pokrzywnica - Tel. 505 985 729
biuro@zwolinskiklima.pl